Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej energiazdrowia.pl wyciskraki.pl

Niniejsza polityka prywatności sklepu …www.wyciskarki.pl, www.energiazdrowia.pl   (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu (nie jest umową ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania sdssasoraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, w tym unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych . W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

Administratorem strony jest …Dom Towarowy Zborowski Wojciech, Gręboszów-Sułoszów 8a , 46-146 Domaszowice, NIP: 911-001-19-95

I Założenia ogólne

 •          Użytkownik podczas zapisu do newslettera, złożenie zamówienia bądź złożenie zapytania poprzez formularz kontaktowy przekazuje Administratorowi dane osobowe. Obowiązkiem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności tych danych, jednocześnie zapewniając, że nie zostaną one udostępnione innym podmiotom bez wyraźnej zgody użytkownika
 •          Strona wykorzystuje pliki cookies firmy Google w celach analitycznych i statystycznych (przez Google Analytics). Pliki te zbierają takie informacje jak podstrony, które wyświetlił użytkownik, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
 •          Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, w celach marketingowych  Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 •          Administrator wyświetla na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.
 •          Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 •          Inne pliki Cookies, które są wykorzystywane przez administratora mają na celu komfortowe użytkowanie strony internetowej.

II Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  jest … Dom Towarowy Zborowski Wojciech, Gręboszów-Sułoszów 8a , 46-146 Domaszowice, NIP: 911-001-19-95 Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przeze administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

◦   prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

◦   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

◦   prawo do przenoszenia danych,

◦   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,

◦   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez odpowiednie funkcjonalności na stronie, a także kontakt mailowy pod adresem: handel@centrako.pl. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, lub skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych  danych osobowych. Zapewnia on, że podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii.

 Administrator potwierdza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1.       Dane przechowujemy na własnym serwerze – w celu przechowywania danych na serwerze,

2.      home.pl S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242
KRS: 0000431335

 1.       -  w celu korzystania z systemu mailingowego,
 2.       CDN partner we Wrocławiu ul. Starogajowa 33
   -  w celu korzystania z systemu do fakturowania,

5.      home.pl S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242
KRS: 0000431335

oraz Presta shop dla wyciskarek.

 home.pl S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242
KRS: 0000431335

oraz Presta shop dla wyciskarek.

 w celu korzystania z systemu sprzedażowego.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowegoedrone.me , służącego do przesyłania newslettera, Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 1.       …Własna księgowość w firmie -  w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Newsletter. Za pośrednictwem strony użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z działalnością firmy. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe użytkownika w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych w przypadku newslettera jest  zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę użytkownik może w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że użytkownik zrezygnuje z korzystania z newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Zamówienia. Składając zamówienie, użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Dodatkowo możliwe jest podanie  dodatkowych danych, takich jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie te dane są możliwe do modyfikacji w razie potrzeby.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 1. Wystawienie użytkownikowi faktury wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem w zakresie niezbędnym do wykonania tego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym  dane użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Formularz kontaktowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto możliwe jest podanie innych danych osobowych, takich jak imię czy numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest  zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy oknie formularza.

Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi  zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

III Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona internetowa …energiazdrowia i wycisakarki, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez  system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają na:

 •          zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony;
 •          poprawienie szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony;
 •          ulepszenie funkcji dostępnych dla użytkownika na stronie;
 •          korzystanie z narzędzi analitycznych;
 •          korzystanie z narzędzi marketingowych;
 •          wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo;
 •          zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownikowi wyświetlana jest  informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w  przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne są wykorzystywane na stronie w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Administrator wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie  strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

Marketing. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka oraz Google, by kierować do niego reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje odwiedziny, a także tag remarketingowy Google. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Google LLC.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo. Na stronie osadzone są filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

IV Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze Administrator w celu  identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl